บริษัท โอเรียนทัล อายส์ จำกัด

1407 ซอย ทาวน์อินทาวน์ 3/4 ถนน ศรีวรา
เขตวังทองหลาง, กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +662 530 9301-5
โทรสาร : +662 530 9306
อีเมล : info@orientaleyes.co.th