ปี 2554

.

ว่ายน้ำข้ามทะเลดาว

ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี “ว่ายน้ำ ข้ามทะเลดาว” ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือพระมหาชนกและเป็นผลงานภาพยนตร์สั้น 1ใน 9 เรื่องจากโครงการฯ เทิดเกล้า ที่ขอน้อมนำพระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริต่างๆ รวมถึงพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไปถ่ายทอดเป็นเรื่องราวน่าประทับใจ เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555

ข้อมูล

นักแสดงนำ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
โทนี่ รากแก่น
กำกับ ก้องเกียรติ โขมศิริ

ปี 2554 : ว่ายน้ำข้ามทะเลดาว

ผลงาน

ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์

วันที่รัก

หนึ่งใจเดียวกัน

9 วัด

มายเบสท์ บอดี้การ์ด